Wynagrodzenie ryczałtowe

wysokość tego wynagrodzenia jest stała i określona między Kancelarią, a Klientem z góry. Zastosowanie znajduje przede wszystkim w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców i przy prowadzeniu spraw sądowych

Wynagrodzenie godzinowe

wynagrodzenie płatne w oparciu o iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy. Stawka za godzinę pracy Kancelarii jest ustalana z Klientem indywidualnie, a rozliczenie następuje na podstawie ewidencji czasu pracy radcy prawnego

Wynagrodzenie za czynność lub sprawę

wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (np. sporządzenie opinii, projektu umowy, pisma) lub prowadzenie sprawy na danym etapie (np. postępowanie sądowe)

Wynagrodzenie od sukcesu („success fee”)

wynagrodzenie uzupełniające w wysokości określonego procentu od wyegzekwowanych wierzytelności w przypadku prowadzenia spraw na etapie postępowania sądowo-egzekucyjnego