Dodatek solidarnościowy
0

Dodatek solidarnościowy Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku Co to jest dodatek solidarnościowy ? – to forma wsparcia dla osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią COVID-19, przewidziany w projekcie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19 Jaki okres będzie obejmował dodatek solidarnościowy ? Dodatek […]

zobacz więcej →

Pożyczka z PUP dla mikroprzedsiębiorcy – Tarcza antykryzysowa
0

Pożyczka z PUP dla mikroprzedsiębiorcy – Tarcza antykryzysowa Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku   Kto może skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci mikropożyczki z PUP ? Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków [...]
zobacz więcej →

COVID 19 – Świadczenie postojowe osób prowadzących działalność gospodarczą
0

Świadczenie postojowe – forma wsparcia finansowego w związku z COVID – 19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku   Kiedy przysługuje świadczenie postojowe? – gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna   Komu przysługuje świadczenie postojowe ? Osobie […]

zobacz więcej →

COVID 19 – Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
0

Świadczenie postojowe – forma wsparcia finansowego w związku z COVID – 19 dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne Stan prawny na dzień 26 czerwca 2020 roku   Kiedy przysługuje świadczenie postojowe? - gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Komu przysługuje świadczenie postojowe ? Osobie prowadzącej [...]
zobacz więcej →